Urodzony w 1944 roku.
Uko
ńczył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie.
Dyplom w roku 1970 w Katedrze Komunikacji Wizualnej pod kierunkiem prof. Ryszarda Otręby.
Uprawia malarstwo, także portretowe w technikach: olejnej, pastelowej i akwarelowej.
Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. W latach 1975-2006 trzydzieści
wystaw indywidualnych.
Obrazy w zbiorach wielu instytucji pa
ństwowych oraz w prywatnych kolekcjach w Polsce,Niemczech, Francji, Belgii, Szwecji, Iranie, Szwajcarii, Austrii, Australii, USA, Kanadzie i Senegalu
NAGRODY:
1.     Zieleń Krakowa, TPSP Kraków 1977 - III Nagroda.
2.     Dziecko w plastyce, TPSP Kraków 1979 - Dyplom Złotego Pędzla - nagroda publiczności,
3.   Pejzaż polski, X Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Rafała Pomorskiego, BWA Katowice 1980  nagroda Prezydenta   Miasta Katowic oraz wyróżnienie honorowe.
4.     I Ogólnopolska Wystawa Pasteli, BWA Nowy Sącz 1987 - II Nagroda.
5.
     Konkurs Primum non nocere, BWA Kraków 1989 - wyróżnienie.
6.     II Ogólnopolska Wystawa Pasteli, BWA Nowy Sącz 1989 - III Nagroda.
7.      Salon Wiosenny 1994, TPSP Kraków - Nagroda Honorowa im. Ignacego Trybowskiego.PORTRETY  W  INSTYTUCJACH:
  Muzeum Miasta Gdyni
  Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
  Muzeum Armii Krajowej w Krakowie
  Muzeum Archidiecezjalne  w Krakowie
  Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 
  Urząd Miasta Krakowa
  Papieska Akademia Teologiczna
  Akademia Górniczo-Hutnicza
  Akademia Rolnicza w Krakowie 
  Klinika Chirurgii Collegium Medicum UJ